Huisstijl

De huisstijl, ook wel corporate identity, is gebaseerd op de identiteit van een bedrijf of organisatie. Hierbij gaat het zowel om de visuele zaken (design) als om de communicatie en het gedrag van werknemers. De huisstijl wordt vaak gezien als een eerste kennismaking met een bedrijf. U denkt dan aan het bedrijfslogo, de naam, het ontwerp van de website en het gebruik van bepaalde lettertypes. De huisstijl zorgt ervoor dat een organisatie herkenbaar is.

Huisstijl en identiteit

Belangrijk te weten is dat de huisstijl niet gelijk is aan de identiteit. De de huisstijl bepaalt deels de identiteit. De huisstijl is een afspiegeling van de identiteit van een bedrijf of organisatie. Daarnaast zorgt het voor een zichtbare identiteit van het betreffende bedrijf. De huisstijl is zichtbaar in vele uitingen, zoals bijvoorbeeld het briefpapier of het ontwerp van sheets tijdens powerpointpresentaties.

Huisstijl: ruime definitie

Een huisstijl wordt vaak corporate identity genoemd, de stijl van het huis. een huisstijl is meer dan alleen de visuele zaken. Het gaat ook over communicatie en over het gedrag van uw medewerkers. Deze 3 elementen (design, communicatie en gedrag) dienen evenveel aandacht te krijgen tijdens een huisstijltraject.

  • design: beelden, vormen, symbolen, kleuren… Dat is wat doelgroepen zien.
  • communicatie: investor relations, employer branding, public relations, corporate communication, … Dat is wat doelgroepen horen en lezen, de boodschap.
  • gedrag: taalgebruik, dresscode, begroeting aan de telefoon, … Hoe gedraagt de organisatie zich tegenover de stakeholders (belanghebbenden).

Huisstijl: enge definitie

In de enge definitie zien we de huisstijl als visuele identiteit van een bedrijf of organisatie. Het gaat hier uitsluitend om het symbolische gedeelte van de bedrijfsidentiteit. Hieronder vallen diverse aspecten als logo, naam, kleur, typografie (lettertype), vormentaal (vlakken/curves/opmaak) en fotografiestijl.