Het voornaamste doel van corporate communication is de reputatie en het imago van uw organisatie bewaken bij klanten, opdrachtgevers, medewerkers, pr en ieder ander waar de organisatie belang bij heeft. Corporate communication gaat over de organisatie van uw communicatie én de communicatie van uw organisatie. Het traject van wat uw organisatie in werkelijkheid voor imago heeft tot het bereiken van het gewenste imago speelt een belangrijke rol. Uw bedrijf heeft een bepaalde identiteit dat verder uitgebouwd wordt om (meer) vertrouwen te wekken bij klanten en belanghebbenden.

Corporate communication oftewel bedrijfscommunicatie beslaat drie hoofdvormen van communicatie:

  • management en communicatie
  • marketing en communicatie
  • organisatie en communicatie

Management en communicatie

Binnen corporate communication betekent management en communicatie letterlijk communicatie door managers. Managers zijn leidinggevenden in alle lagen van een bedrijf of organisatie. Ze plannen, organiseren, leiden en controleren. In elk laag van uw organisatie is het uitermate belangrijk dat medewerkers impliciet of expliciet op de hoogte zijn van strategie en doel.

Marketing en communicatie

Marketing en communicatie wordt veelal gescheiden van corporate communication, omdat het bij marketing en communicatie om merken op product- en dienstenniveau gaat. Daarbij is vaak een onderscheid te zien tussen 'above' en 'below the line'. Above heeft betrekking op reclame in printmedia, televisie- en radioreclame (reclame). Below heeft te maken met direct mail, sales promotion, sponsoring, enz.

Organisatie en communicatie

Organisatie en communicatie is de verzamelterm voor heel wat zaken binnen corporate communication. Het betreft communicatie naar verschillende doelgroepen: public relations (pr en pers), public affairs (overheidsinstellingen), investor relations (investeerders en financierders), arbeidsmarktcommunicatie (toekomstige werknemers), corporate advertising (alle stakeholders en belanghebbenden), milieucommunicatie (overheid en maatschappij) en interne communicatie (werknemers).