Public branding

Public branding

Weegbree 92
5684 JH Best

+31(0)6-26724311
Tijdens openingstijden

info@rkdesigns.nl
24/7 per mail bereikbaar

Public branding

U als overheid wil als geen ander de kloof tussen burger en overheid zo klein mogelijk houden. Met Public branding krijgt u de kans om bereikbaar en geloofwaardig te zijn en het vertrouwen (terug) te winnen van de burger. Public branding is niets anders anders dan corporate branding. Enig saillant detail is onze aangepaste aanpak om uw doelgroep beter te bereiken.

Public branding:
vertrouwen, geloofwaardigheid en bekendheid

Overheidscampagnes lopen uiteen van het bekend maken van nieuwe wetten en regels tot een verkiezingscampagnePublic branding is van toepassing op alles wat de overheid doet om de burger te informeren.

 • Public branding is het bekendmaken van plannen en aankomende collectieve, democratische besluitvormingen aan burgers die een deelbelang hebben in het te nemen besluit.
 • Public branding is uitvoering van beleid: Uitvoeren van democratisch genomen besluiten.
 • Public branding is voorlichting, hulp en ondersteuning d.m.v. beleid o.g.v. maatschappelijke en sociale problemen.
 • Public branding is sturing van burgers in maatschappelijke ontwikkeling. U bevordert de ontwikkeling van de samenleving.
 • Public branding is het coördineren van maatschappelijke activiteiten.
 • Public branding is het bekendmaken van nieuwe wetten en regels, handhaven van openbare orde en rechtsorde d.m.v. rechtsvorming en rechtshandhaving.
 • Public branding is het regelen van de betrekkingen tussen burgers en andere leden van de samenleving.
 • Public branding is vanuit rechtvaardigheid gezien de inkomensverdeling regelen en de ergste vormen van ongelijkheid bestrijden.
 • Public branding is het bevorderen of ontmoedigen van gedrag en consumptie door organisaties en burgers.
 • Public branding is het verrichten en bekendmaken van taken die door de samenleving niet of onvoldoende behartigd worden.
 • Public branding is het voortbrengen van goederen en diensten waaronder collectieve goederen t.b.v. de samenleving.
 • Public branding is het reguleren van de markt en het corrigeren van marktfalen.

De kloof tussen burgers en overheid

De kloof tussen burgers en u als overheid is absoluut te verkleinen. Duidelijkheid en herkenbaarheid zijn troeven in public branding om bekenderbetrouwbaarder en geloofwaardiger te worden voor de burger.

OFFERTE AANVRAGEN

  iPhone

  PUBLIC BRANDING

  We hebben ruim 15 jaar kennis en ervaring

  Bel: +31(0)6-26724311

  We komen graag met jou in contact.